DŮLEŽITOST ŽÍŽAL V BĚŽNÉ PŘÍRODĚ

DŮLEŽITOST ŽÍŽAL V BĚŽNÉ PŘÍRODĚ

KAŽDÝ DOBRÝ ZAHRADNÍK A ZEMĚDĚLEC SI UVĚDOMUJE DŮLEŽITOST ŽÍŽAL V BĚŽNÉ PŘÍRODĚ

Žížaly jsou přírodními čističi půdy a můžeme je nazývat "střeva země". Jejich prostřednictvím vzniká půdní humus, bohatý na všechny základní rostlinné živiny. Tyto elegantně účinné organismy byly na Zemi už stovky tisíc let před lidmi. Jsou nedotčené vývojem a dokonale přizpůsobené jejich dlouhodobé roly v přírodě. Lidé je studovali a naučili si vážit schopností těchto tvorů.

Vermikompost je univerzální žížalí produkt, vyvinutý přírodou po miliony llet. Neškodí rostlinám a to ani v koncentrované formě. Je snadno aplikovatelné a použitelné ve všech stádiích vývoje rostliny.

Vermikompost vyrábějí žížaly přirozenou cestou a díky tomu jsou všechny prospěšné látky rostlinám k dispozici v nativní (přirozené-původní) formě a proto i lépe vstřebatelné a to až z (80-90%). V zažívacím traktu žížal se také neutralizují bakterie E. Coli. Má vynikající vliv na celkový růst rostlin, podporuje růst nových výhonků/lístků a zlepšuje výsledky všech pěstitelských snah. Vylepšuje strukturu půdy, revitalizuje, či odstraňuje vodní odpudivost rostlin.

Neobsahuje patogeny ani toxické prvky. Zvyšuje rozklad organické hmoty v půdě a nastartuje „mrtvou“ půdu znova k životu. Je to 100% přírodní produkt bohatší na dusík, fosfor a draslík. Přírodní insekticid a herbicid. Obsahuje také vápník, hořčík, sodík, měď, zinek, mangan, a bór. Vše důležité pro zdravý růst rostlin.
Cenné vitamíny, enzymy (stimulátory růstu), auxiny (natahování buněk), cytokininy (dělení buněk) (hormony mládí), gibereliny (hormony stimulující růst mladých listů a klíčení) a volné aminokyseliny vysoce podporující růst rostlin až o 20%. Huminové kyseliny pomáhají rostlině rozvíjet silnější kořenový systém, zvyšují mikrobiální aktivitu a dostupnost živin, podporují aktivitu enzymů a přírodních regulátorů růstu stejně jako zpomalují růst patogenních hub.

Dobře krmené rostliny mají větší pravděpodobnost, že budou produkovat dobrou úrodu a budou schopny lépe odolávat útokům škůdců a různým chorobám. Nejlepší způsob jak toto zajistit, je začít u kořenů co nejlepší výživou... tedy vermikompostem. 

Posted on 2018-11-06 Home, Vermikompostery 636

Blog categories

Next